Rounded Rectangle:

PFA Barbu Daniel Sorin

Legislaţie

sediul: Bd. Victoriei nr.6, bl.42, sc.C, ap. 3, Braşov, Romania
telefon mobil: 0722 469043,
fax: 0368816864
email: danielsorinbarbu3@yahoo.com
Registrul Comerţului F08/248/23.02.2010   C.U.I. 26565203
Cont IBAN RO92 BACX 0000 0004 6780 9000  Unicredit Tiriac Bank Sucursala Grivitei

 

· Conform legii 64/2008 (art.15) publicată în M.O. 240/27.03.2008 orice persoană fizică sau juridică care deţine / utilizează echipamente sub incidenţa ISCIR are obligaţia să asigure un responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (operator RSVTI) pentru exploatarea corectă şi legală a acestora în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice din colecţia ISCIR în vigoare.

· Procedura de autorizare, obligaţiile, raspunderile şi drepturile operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinul nr.382/2009, emis de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR.

· Legislaţia ISCIR (legi, decrete, hotărâri), Ordinele Inspectorului de Stat Şef al ISCIR, prescripţiile tehnice colecţia ISCIR, legislaţia în domeniul protecţiei muncii legislaţia privind calitatea mediului înconjurător.

Date de contact

PFA Barbu Daniel Sorin

Exploataţi echipamentele din domeniul ISCIR în condiţii de siguranţă

un plus de siguranţă

PFA Barbu Daniel Sorin