Rounded Rectangle:

PFA Barbu Daniel Sorin

Servicii

             Prestez servicii de operator RSVTI / RTS precum şi de consultanţă în domeniu având o vastă experienţă de specialitate. Aria de competenţă sunt judeţele: Braşov şi Covasna.

Consultanţă

Analize şi documentaţii de specialitate

· în funcţie de numărul instalaţiilor / echipamentelor ISCIR din dotare,

· în funcţie de complexitatea şi starea tehnică a instalaţiilor / echipamentelor ISCIR,

· în funcţie de posesia sau lipsa parţială sau totală a documentaţiilor tehnice necesare autorizării instalaţiilor / echipamentelor în conformitate cu prevederile tehnice colecţia ISCIR,

· în funcţie de gradul de acoperire a deservirii instalaţiilor / echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR.

· ISCIR IT Braşov,

· Societăţi comerciale autorizate în domeniul ISCIR,

· Societăţi comerciale sub relaţii contractuale

 

             Colaborarea pentru serviciile RSVTI / RTS se poate realiza în baza unui contract de prestări servicii sau contract individual de muncă cu timp parţial, în baza unei inţelegeri anterioare pe o perioadă convenită de cele 2 părţi, cu posibilitate de prelungire prin act adiţional.

Tarife

Relaţii contractuale

Exploataţi echipamentele din domeniul ISCIR în condiţii de siguranţă

un plus de siguranţă

PFA Barbu Daniel Sorin